Възражения

Абсолютно всички възражения при продажби се свеждат до 3 основни:

  • Не харесвам продукта ти
  • Не ти вярвам
  • Не вярвам на компанията ти

И за да направим продажба човекът отсреща трябва:

  • Да обожава продукта ни
  • Да ни вярва напълно
  • Да вярва напълно на компанията ни

Отделно от това идва въпроса за цената, но това реално се отнася, че човека всъщност си мисли, че продукта ни не си струва цената.

Ето и някои конкретни

Възражение #1 То гравитира около гореспоменатите и може да бъде добавено и разгледано като твърдението, което кара повечето начинаещи търговци да приключат кариерата си още в самото начало. „Нямам интерес“ Възражение #2 „Не разполагаме с нужния бюджет“ Възражение #3 „Не съм човекът, който взема решения в компанията“ Възражение #4 „Справя ме се много добре и нямаме нужда от вашите продукти, решения и услуги“ Може би това е едно от най-трудните за управление възражения и успешното му оборване е ключов момент от развитието на бъдещата продажба. В този момент от комуникацията с потенциалния клиент на търговеца му се налага да аргументира истинската добавена стойност от предлаганите продукти и услуги. Възражение #5 „В момента не можем да вземем решение за закупуване обадете се отново след няколко месеца“ Истинският проблем на повечето компании реално се състои в това, че те инвестират прекалено много време, пари и енергия, за да мерят и управляват лийдове или потенциални сделки, които не са квалифицирани по предварително дефинирани критерии, като например горепосочения BANT и съдържат в себе си почти всяко до тук изброено възражение, което не е оборено успешно от търговеца.

Overcoming objections The most common customer objections are: I can’t afford it I need to think This is bad timing My wife will kill me I need to speak with my wife I’ve been burned before However 90% of objections are just stall tactics. When someone says “I need to speak with my wife” or gives you any other objection it’s a stall tactic because: They’re not convinced logically They’re not convinced emotionally It’s a question of money They have a negative belief to buying PS: The best time to overcome objections is BEFORE they come up

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *