Sales Commissions - 💡💻 Iris - Software for Eye protection, Health and Productivity 🛌👀

Sales Commissions

Комисионни за продажби на Iris

Основни проценти за продажби на Iris

Продажби в БГ и EU

Еднократен лиценз

30% от цената на продажба

Абонамент

60% от цената на продажба (30% при продажба +5% за всеки следващ месец активен абонамент за половин година)

Максималният процент е 60% от първата продажба, т.е. 30% комисионна за първата продажба и после ако абонамента се плаща 5% от цената на продажбата всеки месец

Продажби в US и други държави извън EU

Еднократен лиценз

40% от цената на продажба

Абонамент

80% от цената на продажба (50% при продажба +5% за всеки следващ месец активен абонамент за половин година)

Максималният процент е 80% от първата продажба, т.е. 50% комисионна за първата продажба и после ако абонамента се плаща 5% от цената на продажбата всеки месец

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *