Selling Iris to Ophthalmologists

Вариант на Български


Какво ще спечелят?

Как ще бъдат достигнати?

Отивам в Google и почвам да търся и звъня на всички офталмолози, очни лекари, оптометристи и очни клиники в България и по света.

Трябва да мина през служителката и после да стигна до доктора.

Служителката

Здравейте удобно ли е,

Аз съм Даниел Георгиев, управител на фирмата Ирис Технолоджис.

Моята фирма също като вас помага на хората с тяхните здравословни проблеми с очите и софтуерът ми Iris в момента е един от най-популярните здравословни софтуери в света.

Имаме над 2 милиона потребители и много хора дори в България са чували за него и го използват.

В този ред на мисли искам да си партнирам с офтоматолозите в вашата клиника.

Сигурен съм, че те ще се зарадват супер много на това, което правим

и също така имам предложение за тях свършано с това да печелят повече.

С кой да се свържа, на кой да се обадя, за да разкажа повече.

Можете ли да ми помогнете? 🙂

 

Ne fokotu'u ai 'i he Ophthalmologists

Totonu fakafo'ituitui 'a e sai'ia ai senita

'Oku fie ma'u pau

Kukisi 'oku fie ma'u ki he saiti ko e ngaue 'i he founga totonu.

gdpr

Ngaue

Ngaahi tokoni 'oku kitautolu fakapale'i kimoutolu 'aki 'a e tau'ataina 'a e hono faka'aonga'i 'o e tohi kole pea ke 'oatu ha fakama'ama'a kapau ko ha taha na'e fakaafe'i koe ki he uepisaiti Iris.

PHPSESSID, inviter, ap_id

Ngaue

'Oku faka'aonga'i 'e he me'a ni ke muimui'i 'a e ngaue ki he polokalama fengaue'aki mo 'ilo'i ai 'a e ngaahi palopalema 'e ala hoko. Ngaahi tokoni ke fakalakalaka ai 'a e 'etau ngaahi ngaue 'aki hono 'oange 'a e analytical 'a e fakamatala ki he founga na'e faka'aonga'i ai 'e kinautolu 'oku nau faka'aonga'i 'a e saiti ko 'eni.

comment_author_, _hjIncludedInSample, _gid, _gat_gtag_UA_61527910_1, _ga, __unam, __stid
fr
m-b
NID, FAKANGOFUA, 1P_JAR, IDE
YSC, VISITOR_INFO1_LIVE, PREF, GPS

Tapuni'i ho'o 'akauni?

'E tapuni ho'o 'akauni pea 'e tamate'i 'aupito 'a e fakamatala kotoa pe pea he 'ikai lava ke toe ma'u. 'Oku ke fakapapau'i ia?