Version fo'ou 0.9.9 ki he Windows


Download “Iris-0.9.9-Matapa sio'ata” Iris-0.9.9.exe

Iteration fo'ou 'o ha ai 'a e to'ukupu ki he laiseni

'Ikai ko ha me'a fo'ou 'i ha ngaahi fotunga

Ne fokotu'u ai 'i he Iris, New Version, Matapa sio'ata

Totonu fakafo'ituitui 'a e sai'ia ai senita

'Oku fie ma'u pau

Kukisi 'oku fie ma'u ki he saiti ko e ngaue 'i he founga totonu.

gdpr

Ngaue

Ngaahi tokoni 'oku kitautolu fakapale'i kimoutolu 'aki 'a e tau'ataina 'a e hono faka'aonga'i 'o e tohi kole pea ke 'oatu ha fakama'ama'a kapau ko ha taha na'e fakaafe'i koe ki he uepisaiti Iris.

PHPSESSID, inviter, ap_id

Ngaue

'Oku faka'aonga'i 'e he me'a ni ke muimui'i 'a e ngaue ki he polokalama fengaue'aki mo 'ilo'i ai 'a e ngaahi palopalema 'e ala hoko. Ngaahi tokoni ke fakalakalaka ai 'a e 'etau ngaahi ngaue 'aki hono 'oange 'a e analytical 'a e fakamatala ki he founga na'e faka'aonga'i ai 'e kinautolu 'oku nau faka'aonga'i 'a e saiti ko 'eni.

comment_author_, _hjIncludedInSample, _gid, _gat_gtag_UA_61527910_1, _ga, __unam, __stid
fr
m-b
NID, FAKANGOFUA, 1P_JAR, IDE
YSC, VISITOR_INFO1_LIVE, PREF, GPS

Tapuni'i ho'o 'akauni?

'E tapuni ho'o 'akauni pea 'e tamate'i 'aupito 'a e fakamatala kotoa pe pea he 'ikai lava ke toe ma'u. 'Oku ke fakapapau'i ia?