Character

What does the person who would use Iris want? Who is our hero?

What do they want?

 • Healthy eyes
 • Better Sleep
 • Increased productivity
 • Less eye strain
 • Less eye pain
 • More time (by sleeping better)
 • Blue light reduction
 • Protection from blue light
 • Remove the glasses
 • Flicker-free monitor
 • Improved health
 • Protection from harmful rays
 • To have the best (software, eye protection in this case)
 • To be cool (coolest technology)
 • Better health
 • High-quality life
 • Try something new (new software in this case)
 • To help and support us solve eye issues
 • Protection from EMFs
 • Protection from radiation from the monitor
 • Eye disease prevention
 • Eye problems prevention
 • Health problems prevention
 • Supplement their eyes (like protein for the eyes)
 • Be Healthy
 • Sleep better
 • Achieve more
 • Be better
 • Be the best
 • Use the best
 • Be special

Какво иска човекът който би ползвал Iris? Кой е нашия герой?

Какво иска героя?

 • Да пази очите си
 • Да спи по-добре
 • Да прави повече (продуктивност)
 • Да намали болката в очите
 • Да намали напрежението в очите
 • Повече време (като спи по-качествено)
 • Да намали синята светлина
 • Да махне очилата
 • Монитор без фликър
 • Да подобри здравето си
 • Да се предпази от вредните лъчи на мониторите
 • Да има най-доброто (софтуер, предпазване на очите в този случай)
 • Да бъде готин (най-готините технологии, софтуер)
 • По-добро здраве
 • Висок стандарт на живот
 • Качествен живот
 • Здравословен живот
 • Да опита нещо ново (нов софтуер в случая)
 • Да помогне и подкрепи екипа да решим проблемите с очите
 • Да се предпази от EMFs (електромагнитни лъчи)
 • Да се предпази от радиация от компютъра
 • Предотвратяване на проблеми с очите
 • Предотвратяване на очни болести
 • Предотвратяване на проблеми с здравето
 • Хранителна добавка за очи (като протеин за очите, софтуер)
 • Да бъде здрав
 • Да има страхотен сън
 • Да постига повече
 • Да е по-продуктивен
 • Да е по-добър
 • Да е най-добрия
 • Да използва най-доброто
 • Да бъде специален

Този герой и тези нужди трябва да се знаят от всеки в екипа и целият ни маркетинг, продажби, съпорт и бизнес трябва да върви в тази насока.

Съпорта трябва да помага и да кара хората да се чувстват специални.

Маркетинг трябва да показва какъв ще стане човека, каква трансформация ще претърпи като инсталира нашия софтуер

Sales трябва да продава около тези нужди и желания

и т.н.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *