Company

Компания

Име на фирма: Ирис Технолоджис ЕООД
Мол: Даниел Георгиев
ЕИК: BG203004582
ДДС: Да
Адрес: София, р-н Панчарево, Самоковско шосе номер 52 ап.Д

Company Info

English

Name: Iris Technologies EOOD
EIK: 203004582
VAT: BG203004582
Country: Bulgaria
Address: Sofia, Pancharevo Distr., Apt. D, 52 Samokovsko Shose
Postal code: 1137
Executive Name: Daniel Georgiev
Phone: +359879031353
Legal form: Ltd (It’s called EOOD in Bulgaria)

Bulgarian

Име: Ирис Технолоджис ЕООД
ЕИК/ПИК: 203004582
Регистрирана по ДДС: Да
ДДС Номер: BG203004582
Правна форма: Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД)
Седалище и адрес на управление: гр. София 1137 район р-н Панчарево Самоковско Шосе No 52, ап. Д
Адрес за кореспонденция с НАП на територията на страната: гр. София 1229 район р-н Надежда ж.к. НАДЕЖДА 3, бл. 325, вх. В, ет. 7, ап. 88
Управители: Даниел Николаев Георгиев

Bank details

USD Bank account

  • Account holder: ИРИС ТЕХНОЛОДЖИС ЕООД
  • IBAN: BG23STSA93000024213883
  • Currency: USD
  • BIC: STSABGSF
  • Bank: DSK Bank

BGN Bank account

  • Account holder: ИРИС ТЕХНОЛОДЖИС ЕООД
  • IBAN: BG58STSA93000024213835
  • Currency: BGN
  • BIC: STSABGSF
  • Bank: DSK Bank